088 990 2628 office@watersmiles.com

Филтърна система за мивка – единична батерия с четири филтъра

Филтърна система за мивка – единична батерия с четири филтъра

576,00 лв.

Описание

OASIS ФИЛТЪРНА СИСТЕМА ЗА МИВКА

 

Единична батерия с четири филтъра: Механичен, Карбонов блок с фосфат, Нанофилтър/NASA, Карбонов блок с фосфат

OASIS филтърна система за мивка осигурява чиста питейна вода чрез четиристепенна филтрация.

Тя включва прецизна механична филтрация, премахва органични и други замърсители, олово и тежки метали, патогенни бактерии и организми, намалява образуването на котления камък (при модификация с въглероден омекотяващ филтърен пълнител), подобрява прозрачността, миризмата и вкуса на питейната вода.

Oasis филтърна система за мивка е патентована, нейните въглеродни пълнители са напълно биоразградими.

Единичната батерия се инсталира на мивката, свързва се с филтрите и се ползва само за филтрираната вода.

Системата включва следните филтри:

Механичен филтър – 5 микрона

Използва се като предфилтър всистемата за вода. Филтърът елиминира суспензии, отлагания, ръжда.

Ресурс – 65 гр

Активен въглен карбонов блок с омекотител – 0.5 микрона

Патронен филтър въглероден блок с омекотяване 0,5 µm. Филтърът е наситен със сребърни йони и елиминира вкуса и миризмата на хлор, фини частици, органични вещества и замърсители /напр. бензен, трихалометан, етилен бромид, толуен/, олово и тежки метали.

Филтърът има антибактериални свойства и намалява образуването на котлен камък, подобрява прозрачността, миризмата и вкуса на питейната вода.

Ресурс – 3 800 литра

Нано филтър/NASA – 0.02 микрона

Патронен филтър Nanoceram комбинира качествата на гофриран нагънат филър и нанотехнология за адхезия на електрически частици, която позволява да се премахне широк спектър от замърсители във водата, включително вируси, бактерии, микроорганизми, колоидни частици, тежки метали /олово, желязо, мед, калай/, фармацевтични и химически отпадъци.

Филтърът подобрява вкуса и мириса на водата, намалява образуването на котлен камък, частично премахва свободния хлор. Уникална термично свързана матрица от прахообразен активен въглен, микростъклени влакна и целулоза, наситени с нано-алуминиеви влакна. Ефективна пропускливост 0.02 микрона.

Ресурс

За олово – 1 230 литра

За хлор – 10 598 литра

За фармацевтични и химически отпадъци – 756 400 литра.

Активен въглен карбонов блок с омекотител – 0.5 микрона

Патронен филтър въглероден блок с омекотяване 0,5 µm. Филтърът е наситен със сребърни йони и елиминира вкуса и миризмата на хлор, фини частици, органични вещества и замърсители /напр. бензен, трихалометан,етилен бромид, толуен/, олово и тежки метали. Филтърът има антибактериални свойства и намалява образуването на котлен камък, подобрява прозрачността,миризмата и вкуса на питейната вода.

Ресурс – 3 800 литра

Характеристики на филтърна система за мивка:

  • В сравнение с филтрите за пречистване на вода с подобен експлоатационен живот от други производители, Oasis™ GreenFilters се характеризира с по-малки размери и тегло.
  • Системата се състои от четири филтъра, свързани последователно.
  • Всеки филтър се състои от корпус и пълнител /патрон/. За монтиране на филтъра се прилага пластмасова скоба.
  • Пластмасовият корпус на филтъра се използва многократно, филтърният патрон се сменя.
  • Входящите и изходящите филтърни връзки са снабдени с лесносглобяеми фитинги на John Guest, което позволява за секунди, без инструменти,  да се свържат с гъвкава водопроводна тръба.Това е едно отнай-надеждните решения на пазара.
  • Сертификация:Системата и нейните компоненти са сертифицирани по ANSI/NSF Standard 42, 53.

 

Брошура

Информационна брошура