088 990 2628 office@watersmiles.com

СЕРВИЗ

При проблем с продукт на OASIS или BLUE WATER, можете да позвъните за консултация на телефон 0889 902 628.

Сервизната база се намира  на адрес: Пловдив, ул.Правда № 2, ЗМО Прогрес.

ВНИМАНИЕ: ремонтираме САМО продукти на марка OASIS и BLUE WATER, закупени от Уотър Смайл ЕООД!

  1. Фирма Уотър Смайл ЕООД  предоставя на своите клиенти оригинална гаранционна карта с:

         – гаранционните условия на производителя;

         – гаранционен срок на закупената стока;

  1. С изключение на задълженията специално посочени в тази гаранция, Уотър Смайл ЕООД не може да носи отговорност за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда в следствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.
  2. За всички продукти важат гаранционните условия на производителя. Важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката.

Ограничения за гаранцията.

Гаранцията отпада в случай на:

  1. Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.
  2. Опит за поправка от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
  3. При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.

Допълнителни условия:

  1. Уотър Смайл ЕООД  не носи отговорност при повреда на стоката вследствие форсмажорни обстоятелства.

      Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!